Προς τα Σωματεία της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφου Γ.Γ.Α.

Σας αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ263748-6/6/2022, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σχολή προπονητών Α' επιέδου προς ενημέρωσή σας.

                                       Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

  Γ.Γ.Α. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α' ΕΠΙΠΕΔΟΥ (556 KB)