Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία της δύναμής της έγγραφο επείγουσας υπενθύμισης, σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2022 για την οριστική υποβολή αιτήσεων έτους 2022 για τα ήδη εγγεγραμμένα Σωματεία από το 2021 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Εγγραφή 2022 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. (194 KB)