Προς τα Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Θέμα: Λειτουργία λογιστηρίου λόγω αδειών

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα 8 έως 31 Αυγούστου 2022, πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές, θα διεκπεραιώνονται μόνο διαδικτυακά ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων και όχι με φυσική παρουσία και χρήση μετρητών στα γραφεία της Ομοσπονδίας, καθώς το λογιστήριο θα παραμείνει κλειστό λόγω αδειών.

                                                                                       Με αθλητικούς χαιρετισμούς