Προς τα Σωματεία - Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. που δραστηριοποιούνται σε πεδία βολής

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Ομοσπονδίας από την Διοίκηση της ΑΣΔΥΣ, η διάθεση των πεδίων βολής σε Σωματεία της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε. ξεκινά πανελλαδικά από τον μήνα Σεπτέμβριο, με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως και την απαγόρευση του προηγούμενου μήνα.

Τα Σωματεία μέλη της δύναμής μας που δραστηριοποιούνται σε πεδία βολής εκτός Αττικής, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν προ της εκτέλεσης βολής με τους κατά τόπους Στρατιωτικούς Σχηματισμούς – Μονάδες που έχουν την εποπτεία των πεδίων βολής, για την επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης.

                                       Με αθλητικούς χαιρετισμούς