Προς τα Σωματεία και Ομάδες Σταθερού Στόχου

ΘΕΜΑ : Λειτουργία του Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα

Σας γνωρίζουμε ότι, για τις ημέρες Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, τα πεδία βολής του Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα θα λειτουργήσουν με ωράριο 12.00 μ - 08.00 μμ.

                                                        Με αθλητικούς χαιρετισμούς