Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της οι Βαθμολογίες των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2022, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.  2552/2.3.2022, 6917/1.6.2022 και 11173/14.09.22 προκηρύξεις Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου σε Ατομικά και Ομαδικά αγωνίσματα.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΜΑΔΙΚΑ) (482 KB)