Από τη ΣΚ.Ο.Ε. κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο-η, ανακοίνωση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Α' Επιπέδου 2023 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προς ενημέρωση αυτών και σχετικών ενεργειών.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023 (527 KB)