Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, το υπ' αριθ. πρωτ. 43794/17.8.2023 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή Εθνικών και Διεθνών αγώνων Σκοποβολής κατά την αντιπυρική περίοδο.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

43794 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 9/2021 ΠΥΡ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (209 KB)