Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου οι βαθμολογίες του Κυπέλλου ΣΚ.Ο.Ε. Τραπ και Σκητ έτους 2023.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΡΑΠ - ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2023 (592 KB)

ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 (αναλυτικά) (459 KB)

ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2023 (αναλυτικά) (2.60 MB)