Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, το υπ' αριθ. πρωτ. 15968/20.12.2023 έγραφο αυτής, σύμφωνα με το οποίο διαγράφονται από το μητρώο μελών της, Σωματεία Σκοποβολής, βάσει του άρθρου 142  του Ν. 4714/2020, καθώς και του υπ' αριθ. πρωτ. 359681/15.11.2023 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  Διαγραφή Σωματείων από το μητρώο μελών της ΣΚ.Ο.Ε. (3.45 MB)