Αριθ. Πρωτ. 149                                                      Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείων δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

ΣΧΕΤ: Αριθ. πρωτ. ΣΚ.Ο.Ε. 15968/20 – 12 – 2023

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. των παρακάτω αθλητικών σκοπευτικών Σωματείων:

1./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έδρα Περιστέρι Αττικής (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 138260/2023, ΕΑΚ 13515/2023)

2./  Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΩΡΙΩΝ», έδρα Μέγαρα Αττικής (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 138401/2023, ΕΑΚ 13531/2023)

3./  Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ», έδρα Άλιμος Αττικής (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 139336/2023, ΕΑΚ 13616/2023)

                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ