Αριθ. Πρωτ. 1038                                                 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείων δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. των παρακάτω αθλητικών σκοπευτικών Σωματείων:

1./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ο ΤΕΥΚΡΟΣ», έδρα Βόλος (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 3032/2024, ΕΑΚ 282/2024)

2./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο ΜΙΝΩΑΣ», έδρα δ.δ Βαλή, Δήμου Γορτύνας, Ηράκλειο Κρήτης (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 139382/2023, ΕΑΚ 13625/2023)

3./  Σωματείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ», έδρα Αθήνα, Αττικής (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 5622/2024, ΕΑΚ 501/2024).

4./  Σωματείο «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», έδρα Ναύπλιο, Δήμου Ναυπλιέων της ΠΕ Αργολίδας (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 7068/2024, ΕΑΚ 641/2024).

                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ