Αριθ. Πρωτ. 1722                                            Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ», έδρα Χαλκίδα, Ευβοίας (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 4139/2024, ΕΑΚ 365/2024).

                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ