Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο/η, επιστολή του Γ. Γραμματέα της I.S.S.F. σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων anti-doping τρέχοντος έτους.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους για την ενημέρωσή σας:

ITA - IFs series calendar 2024 - ISSF (268 KB)

2024.03.25 Circular MFs ITA Webinars (115 KB)