Προς τα Σωματεία της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού E-KOUROS και συγκεκριμένα με το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εμφανίζεται κατά την είσοδο των σωματείων σε αυτήν με κωδικούς TAXISNET ήτοι :

«Το ΑΦΜ δεν έχει δηλωθεί από Ομοσπονδία ως ενεργό. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την  Ομοσπονδία για τη διόρθωση των στοιχείων σας στο ΜΑΦ. »    

η  Ομοσπονδία μας βρίσκεται σε επικοινωνία με το Μητρώο Αθλητικών Φορέων, για την επίλυση του ζητήματος από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα της ΓΓΑ, καθώς στην πλατφόρμα ΜΑΦ τα στοιχεία των σωματείων είναι καταχωρημένα ορθώς, χωρίς ελλείψεις και χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από την Ομοσπονδία.

Από τη ΣΚ.Ο.Ε.