Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία της δύναμής της, η υπ' αριθ. 16174/13-6-2024 απόφαση ΓΓΑ (Φ.Ε.Κ. 3419 Β' - 13.6.2024), σύμφωνα με την οποία δίδεται παράταση έως και 31/8/2024 για την εγγραφή / επικαιροποίηση των Σωματείων στην πλατφόρμα e-Kouros.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΦΕΚ 3419 Β' - 13/6/2024 (παράταση προθεσμιών e-kouros) (1.82 MB)