Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ανακοίνωση σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω ΖΟΟΜ και των αρχαιρεσιών μέσω ZEUS, το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021,

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΤΗΣ 27.3.2021 (160 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΣΚ.Ο.Ε. - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (192 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται οδηγίες για τις τηλεδιασκέψεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τη διαδικασία διενέργειας των αρχαιρεσιών της 13ης και 27ης Μαρτίου 2021 μέσω της διαδικτυακής κάλπης ΖΕΥΣ, προς ενημέρωση των Σωματείων της δύναμής της και των εκπροσώπων τους. 

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 8.3.2021 (1.10 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται διευκρινιστική εκλογική ανακοίνωση, σχετικά με τον τελικό πίνακα Σωματείων μελών και εκπροσώπων τους της 7/3/2021, για τις αρχαιρεσίες Ε.Τ.Ε.Π.Σ και Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. την 13/3/2021.

Πιέστε το σύνδεσμο για το κείμενο της ανακοίνωσης:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 10.3.2021 (89 KB)  

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιούνται στα Σωματεία της δύναμής της, οι πίνακες των Σωματείων και εκπροσώπων αυτών στις αρχαιρεσίες της 13ης Μαρτίου 2021, για τις Επιτροπές της Πρακτικής Σκοποβολής (Ε.Τ.Ε.Π.Σ.) και Κυνηγετικού Όπλου (Ε.Τ.Ε.Κ.Ο.).

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το κείμενο της ανακοίνωσης:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε.Τ.Ε.Π.Σ. & Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. 13.3.2021 (1.76 MB)