Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, η Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Πήλινου Στόχου 2022 στα αγωνίσματα Τραπ και Σκητ.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠ - ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2022 (429 KB)