Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η αναμορφωμένη συνολική Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου έτους 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (αναμόρφωση 19.4.2024) (1.06 MB)

(1.06 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η ανακοίνωση του αναμορφωμένου προγράμματος των Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου 2024 κατηγοριών Εφήβων και Νεανίδων, για τις ημερομηνίες από 26 έως 30 Απριλίου 2024.

Πιέσατε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κοινοποίηση Προγράμματος Πανελλήνιων Αγώνων Σταθερού Στόχου 2024 από 26/4/2024 έως 30/4/2024 (308 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων 25μ. Εφήβων στις 29 και 30 Απριλίου 2024.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για τα πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

Ενημέρωση για Πανελλήνιους 25μ. Εφήβων - Σπάρτη (370 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής IPSC Τριών Όπλων (3GUN) και Όπλων Χειρός (Handgun) έτους 2024, μόνο για αθλητές και αθλήτριες έως 18 ετών.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3GUN) & ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (HANDGUN) ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΕΤΟΥΣ 2024 (μόνο για αθλητές & αθλήτριες ηλικίας έως 18 ετών) (591 KB)

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους, προκειμένου να δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2023-2024, όπως αυτή εκδόθηκε και ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα δήλωσης συμμετοχής :

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής των ΓΕ Λ και ΕΠΑ Λ , σχολικού έτους 2023 2024 (861 KB)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Πανελλήνιοι Αγώνες Σκοποβολής των ΓΕ Λ και ΕΠΑ Λ , σχολικού έτους 2023 2024 (11 KB)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής των ΓΕ Λ και ΕΠΑ Λ , σχολικού έτους 2023 2024 (79 KB)