Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η προκήρυξη του Πανελλήνιου Αγώνα Σκοποβολής IPSC Όπλων Χειρός (Handgun) έτους 2023, μόνο για αθλητές και αθλήτριες έως 21 ετών

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (HANDGUN) ΕΤΟΥΣ 2023 (μόνο για αθλητές & αθλήτριες ηλικίας έως 21 ετών) (577 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιούνται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, οι θυρίδες των Πανελλήνιων Αγώνων αεροβόλων όπλων Παίδων - Κορασίδων Α'-Β', οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Ε.Σ. Βύρωνα το Σάββατο 6 Μαΐου 2023.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΕΡ. ΟΠΛΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΑΘΗΝΑ 6/5/2023 (492 KB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, κοινοποιείται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, το ωρολόγιο πρόγραμμα των Πανελλήνιων Αγώνων αεροβόλων όπλων Παίδων - Κορασίδων Α'-Β', οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Ε.Σ. Βύρωνα το Σάββατο 6 Μαΐου 2023.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΕΡ. ΟΠΛΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'-Β' 6/5/2023 ΑΘΗΝΑ (246 KB)

πό τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνονται  στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., οι προκηρύξεις των Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής IPSC 3 Όπλων έτους 2023.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3 GUN) ΕΤΟΥΣ 2023 (1.33 MB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3GUN) ΕΤΟΥΣ 2023 (μόνο για αθλητές & αθλήτριες ηλικίας έως 21 ετών) (1.06 MB)

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Compak Sporting, η προκήρυξη του Πανελλήνιου Αγώνα Compak Sporting έτους 2023.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ COMPAK SPORTING 2023 (435 KB)