Κανονισμοί Αγώνων IPSC Καραμπίνας Διαμετρήματος Πιστολίου   pdf
Κανονισμοί Benchrest WRABF – ERABSF 2013-2021   pdf

Διεθνείς Κανονισμοί Compak Sporting 2020   pdf

Διεθνείς Κανονισμοί Sporting 2020   pdf

Μεταφρασμένοι Κανονισμοί ISSF   pdf
     

Αλλαγές Κανονισμών ISSF Κυνηγετικού Όπλου 2017     pdf

Κανονισμοί ISSF   pdf

Κανονισμοί IPSC - Λειόκανα Τουφέκια   pdf

Κανονισμοί IPSC - Τουρνουά   pdf

Κανονισμοί IPSC - Ραβδωτά Τουφέκια   pdf

Κανονισμοί IPSC - Όπλα Χειρός   pdf

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FIELD TARGET 2017   pdf