Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος συγκροτείται από Αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα της Σκοποβολής. Κάθε Σωματείο απαρτίζεται από μέλη και αθλητές

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος τηρεί μητρώο αθλητών και εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) κατόπιν αιτήσεως του αρμόδιου Αθλητικού Σωματείου για τον κάθε αθλητή.

Η εγγραφή σας σαν σκοπευτή πραγματοποιείται λοιπόν πρώτα στο Αθλητικό Σωματείο της επιλογής σας και κατόπιν το Σωματείο αναλαμβάνει τις διαδικασίες να σας εγγράψει στα μητρώα της Ομοσπονδίας.