Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιούνται στα Σωματεία της δύναμής της, οι πίνακες των Σωματείων και εκπροσώπων αυτών στις αρχαιρεσίες της 13ης Μαρτίου 2021, για τις Επιτροπές της Πρακτικής Σκοποβολής (Ε.Τ.Ε.Π.Σ.) και Κυνηγετικού Όπλου (Ε.Τ.Ε.Κ.Ο.).

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το κείμενο της ανακοίνωσης:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε.Τ.Ε.Π.Σ. & Ε.Τ.Ε.Κ.Ο. 13.3.2021 (1.76 MB)  

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 719/24.2.2021), με την οποία εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής εκλογών με την ψηφιακή κάλπη "ΖΕΥΣ", εφόσον οι αθλητικοί φορείς την επιλέξουν για τις αρχαιρεσίες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3276-2021-02-24-17-352-39 

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος κοινοποιείται στα Σωματεία της δύναμής της, έγγραφο αυτής προς το Γ.Ε.Σ./Δ.ΕΚΠ., με το οποίο αιτείται την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων στρατιωτικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης του Υ.ΕΘ.Α., σχετικά με την παράταση των ισχυόντων μέχρι 31/12/2020 συμβάσεων μίσθωσης στρατιωτικών πεδίων βολής με τους ίδιους όρους, έως και 30 Ιουνίου 2021. Η Ομοσπονδία μας αναμένει την απάντηση και ενέργειες του Γ.Ε.Σ./Δ.ΕΚΠ., προκειμένου για την άμεση επάνοδο των αθλητών και αθλητριών Σκοποβολής στους χώρους άθλησης εντός των στρατιωτικών πεδίων βολής.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο του εγγράφου και του σχετικού ΦΕΚ:

  ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΚΟΕ ΠΡΟΣ ΓΕΣ/ΔΕΚΠ - ΦΕΚ Β 642 18.2.2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΒΟΛΗΣ (1.67 MB)   

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνεται η Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. - ΑΘΗΝΑ 27.3.2021 (257 KB)