Φάκελος Εγκύκλιοι 2019

Έγγραφα

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ - Σ.Σ. 2019 Νο 8: Ειδικές διατάξεις

Από 171 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ - Σ.Σ. 2019 Νο 7: Συμμετοχή προπονητών - συνεργατών της ΕΣΣ/ΣΚΟΕ σε αγώνες

Από 105 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ - Σ.Σ. 2019 Νο 6: Συγκρότηση Εθνικών Ομάδων Σταθερού Στόχου για το έτος 2019

Από 156 μεταφορτώσεις

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ - Σ.Σ. 2019 Νο 2: Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ

Από 197 μεταφορτώσεις

pdf ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2019

Από 401 μεταφορτώσεις