Φάκελος Εγκύκλιοι 2015

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (167 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (216 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (418 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΗΤ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) (407 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf)
pdf Δ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (1456 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 52 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2015 (Β' ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31.7.15) (1462 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 1019 KB)
pdf Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (1581 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 627 KB)
spreadsheet ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (433 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (xls)
έγγραφο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (377 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (doc)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ο. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 & ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1849 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 118 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-4:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΟΕ 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ19.3.15) (1245 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 393 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Π.Σ. 2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.3.15) (1683 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 443 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.3.15) (1587 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 243 KB)
pdf Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (2069 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 135 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ COMPAK SPORTING 2015 (1718 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 299 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ COMPAK SPORTING 2015 (1914 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 323 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-7 : ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1734 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 52 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-6 : ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (1606 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 464 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2015-5 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (1819 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 69 KB)
pdf Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2015 (1703 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 159 KB)