Φάκελος Αποτελέσματα 2018

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2018 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (520 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 166 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2018 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (559 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 379 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. SKEET 2018 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (514 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 220 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2018 (ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (532 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 144 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2018 (ΚΑΤ. Β & Γ ΑΝΔΡΩΝ) (544 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 369 KB)
pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP 2018 (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΑΤ. Α1 & Α ΑΝΔΡΩΝ) (549 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 296 KB)
pdf ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΣΚ.Ο.Ε. TRAP - SKEET 2018 (603 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 349 KB)