Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ (SHOTGUN) 2018 (933 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 76 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-10 (1012 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ LIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΕΤΟΥΣ 2018 (936 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 119 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-9 (1425 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 276 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3-GUN) ΕΤΟΥΣ 2017 (866 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 78 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΩΝ 2017 (864 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 79 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Δ. & Σ.Α. (862 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 99 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-8 (1242 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 257 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (958 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 88 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (1087 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 221 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-7 (1213 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 632 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-6 (1311 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 61 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-5 (1368 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 211 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-4 (1333 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 198 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-3 (1284 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 175 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-2 (1381 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 279 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1 (2074 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 70 KB)