Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ (SHOTGUN) 2018 (998 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 76 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-10 (1070 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ LIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΕΤΟΥΣ 2018 (999 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 119 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-9 (1500 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 276 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3-GUN) ΕΤΟΥΣ 2017 (928 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 78 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΩΝ 2017 (927 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 79 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Δ. & Σ.Α. (917 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 99 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-8 (1322 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 257 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (1024 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 88 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (1147 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 221 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-7 (1276 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 632 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-6 (1371 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 61 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-5 (1430 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 211 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-4 (1394 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 198 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-3 (1346 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 175 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-2 (1445 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 279 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1 (2136 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 70 KB)