Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ (SHOTGUN) 2018 (804 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 76 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-10 (870 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ LIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΕΤΟΥΣ 2018 (804 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 119 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-9 (1273 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 276 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3-GUN) ΕΤΟΥΣ 2017 (752 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 78 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΩΝ 2017 (728 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 79 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Δ. & Σ.Α. (729 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 99 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-8 (1091 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 257 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (824 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 88 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (952 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 221 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-7 (1069 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 632 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-6 (1176 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 61 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-5 (1242 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 211 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-4 (1189 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 198 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-3 (1155 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 175 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-2 (1233 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 279 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1 (1948 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 70 KB)