Φάκελος Εγκύκλιοι 2017

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ (SHOTGUN) 2018 (1165 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 76 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-10 (1254 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 86 KB)
pdf ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ LIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΕΤΟΥΣ 2018 (1170 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 119 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-9 (1688 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 276 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΤΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ (3-GUN) ΕΤΟΥΣ 2017 (1111 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 78 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΩΝ 2017 (1100 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 79 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Δ. & Σ.Α. (1111 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 99 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-8 (1539 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 257 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (1197 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 88 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (1339 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 221 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-7 (1456 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 632 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-6 (1559 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 61 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-5 (1611 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 211 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-4 (1574 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 198 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-3 (1531 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 175 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-2 (1623 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 279 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1 (2329 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 70 KB)