Φάκελος Εγκύκλιοι 2016

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 9: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (1474 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 130 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1502 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 67 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ (1410 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 41 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 6: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Σ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (1511 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 84 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 5: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ο. ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ISSF ΤΟ 2016 (1408 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 104 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ 2016 (1487 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 62 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ (1401 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 49 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ (1605 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 139 KB)
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Σ. Νο 1: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1527 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 246 KB)
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (1903 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή Λήψη (pdf, 249 KB)