Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται στα Σωματεία της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου ότι, λόγω των έκτακτων βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, πραγματοποιούνται μεταβολές στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Πήλινου Στόχου έτους 2012.

Για λεπτομέρειες πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

  ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (355 KB)