Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται στα Σωματεία της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σταθερού Στόχου, η διάθεση αναλώσιμου υλικού σε επίλεκτους αθλητές -τριες, οι οποίοι -ες κλήθηκαν από την Ομοσπονδία να αγωνιστούν και αγωνίστηκαν σε αγώνες Επιλέκτων σε αγωνίσματα του προγράμματος Ολυμπιακών Αγώνων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους για προπονήσεις και συμμετοχές σε αγώνες Α ή Β κατηγορίας στο Ε.Σ. Βύρωνα.

Για λεπτομέρειες πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

  ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 25 & 50μ. (310 KB)