Προς τα Σωματεία και Ομάδες Πήλινου Στόχου της ΣΚ.Ο.Ε.                   

ΘΕΜΑ: Αλλαγές σε ημερομηνίες αγώνων

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων του σκοπευτηρίου Λαγκαδά, πραγματοποιούνται οι κάτωθι μεταβολές σε ημερομηνίες αγώνων:

  • Οι αγώνες Κυπέλλου ΣΚ.Ο.Ε. TRAP Νο ΙΙΙ A’ κατηγορίας και Νο 8 Β’-Γ’ κατηγορίας οι οποίοι επρόκειτο να διοργανωθούν στο σκοπευτήριο Λαγκαδά στις 3-4/08/2013 με διοργανωτή το σύλλογο Σ.Ο. Μακεδονίας, μετατίθενται για τις 27-28/07/2013 στο ίδιο σκοπευτήριο με τον ίδιο διοργανωτή.
  • Ο υπ’ αριθ. 5 αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας COMPAK SPORTING 2013 ο οποίος επρόκειτο να διοργανωθεί την 28/07/2013 στο σκοπευτήριο Λαγκαδά με διοργανωτή το σύλλογο Σ.Ο. Μακεδονίας, μετατίθεται για την 04/08/2013 στο ίδιο σκοπευτήριο με τον ίδιο διοργανωτή. 

Επίσης πραγματοποιείται και η μεταβολή:

  • Ο υπ’ αριθ. 6 αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας COMPAK SPORTING 2013 ο οποίος επρόκειτο να διοργανωθεί την 22/09/2013 στο σκοπευτήριο Σκύδρας με διοργανωτή το σύλλογο Σ.Σ. Σκύδρας «ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ», μετατίθεται για την 08/09/2013 στο ίδιο σκοπευτήριο με τον ίδιο διοργανωτή. (ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/8/2013, ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΓΩΝΑ)

             Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ