Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής IPSC, οι Εγκύκλιοι ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2016-12, Νο 2016-13 και Νο 2016-14, σχετικά με το Πανελλήνιο Κύπελλο και τα Περιφερειακά Κύπελλα Σκοποβολής IPSC έτους 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής IPSC Ραβδωτών Τυφεκίων 2017 στη Ρωσία, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 13η Ιανουαρίου 2017.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-12 (289 KB)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-13 (61 KB)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-14 (49 KB)

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της, η Εγκύκλιος ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2016-11 σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις (slots) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όπλων Χειρός Σκοποβολής IPSC στη Γαλλία το 2017 και τη δήλωση συμμετοχής έως την 29η Δεκεμβρίου 2016 και η Εθνική Ομάδα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

 

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ - ΕΤΕΠΣ No 2016-11 (51 KB)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ W.C. ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 2017 (45 KB)

 

REGISTRATION FORM FOR W.C. HANDGUN I.P.S.C. 2017 (42 KB)

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται η αναθεώρηση του αγωνιστικού προγράμματος Σταθερού Στόχου για τους εναπομείναντες αγώνες τρέχοντος έτους.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ.Σ. 2016 - (7.11.2016) (173 KB)

 

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται οι Εγκύκλιοι ΣΚ.Ο.Ε.-Σ.Σ. , με τις αναμορφωμένες Νο 2 , Νο 5 και Νο 6.

Για τα πλήρη κείμενα, ακολουθήστε τη διαδρομή :

Αρχεία --> Σταθερός Στόχος --> Εγκύκλιοι 2017 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνεται η Γενική Εγκύκλιος Νο 2016-2, η οποία αφορά τις ανανεώσεις - εκδόσεις Δελτίου Σκοπευτή (ΔΕ.ΣΚ.), Δελτίου ΕΤΕΠΣ και τα παράβολα ΣΚ.Ο.Ε. για το έτος 2017.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου :

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. Νο 2016-2: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕ.ΣΚ. - ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Τ.Ε.Π.Σ. & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΚ.Ο.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 (120 KB)