Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου και Compak Sporting, το αναμορφωμένο και ενοποιημένο πρόγραμμα αγώνων για το έτος 2017.

 

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

 

  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ & COMPAK SPORTING 2017 (490 KB)  

Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανακοινώνεται η Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2017-1 στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής I.P.S.C., η οποία περιέχει το αναλυτικό Πρόγραμμα των Πανελλήνιων Αγώνων και των αγώνων Πανελλήνιου και Περιφερειακών Κυπέλλων Σκοποβολής I.P.S.C. για το έτος 2017.

Πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2017-1 (70 KB)
(70 KB)

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλλιεργούν αγωνίσματα Πήλινου Στόχου, η Εγκύκλιος Πήλινου Στόχου Νο 2017-1 για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα έτους 2017, καθώς και οι ισχύοντες για το τρέχον έτος κανονισμοί διεξαγωγής των τελικών στα αγωνίσματα Τραπ, Σκητ και Διπλό Τραπ.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2017-1 (65 KB)

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΚΗΤ - ΤΡΑΠ - ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ 2017 (ΟΡΘΗ) (72 KB)

 

Από τη ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνονται στα Σωματεία και Ομάδες της δύναμής της που καλλιεργούν αγωνίσματα Σκοποβολής IPSC, οι Εγκύκλιοι ΣΚΟΕ-ΕΤΕΠΣ Νο 2016-12, Νο 2016-13 και Νο 2016-14, σχετικά με το Πανελλήνιο Κύπελλο και τα Περιφερειακά Κύπελλα Σκοποβολής IPSC έτους 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής IPSC Ραβδωτών Τυφεκίων 2017 στη Ρωσία, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 13η Ιανουαρίου 2017.

Πιέστε τους ακόλουθους συνδέσμους :

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-12 (289 KB)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-13 (61 KB)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε.-Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2016-14 (49 KB)